ขอบเขตการบริการขนย้ายของเรา

  • PDF

 

 GoldExpress1

ขอบเขตการบริการ

(1) การบริการที่ต้นทาง
1. จัดเตรียมพนักงานที่ได้รับการอบรมด้านการบรรจุหีบห่อ,ถอดประกอบเฟอร์นิเจอร์และมีประสบการณ์การขนย้าย
โดยเฉพาะมาให้บริการแก่ท่าน
2. จัดให้มีหัวหน้าผู้ควบคุมงานที่มีประสบการณ์และเป็นมืออาชีพมาคอยประสานงาน เพื่อให้มั่นใจว่าการขนย้ายจะเป็นไปด้วยความปลอดภัย และเป็นไปตามที่ตกลงกันไว้และนำมาซึ้งความพึงพอใจสูงสุดของท่าน
3. จัดเตรียมกล่อง,วัสดุกันการกระแทกอย่างดีในการป้องกันสินค้าตามความเหมาะสม พร้อมอุปกรณ์ขนย้ายที่จำเป็น
4. ทำการแพคบรรจุหีบห่อก่อนขนย้าย,ถอดชุดเฟอร์นิเจอร์สำนักงาน และขนย้ายสิ่งของจากต้นทางจนถึงปลายทาง
5. จัดให้มีวัสดุปูพื้นและป้องกันลิฟต์/ผนัง เพื่อการป้องกันความเสียหายจากการขนย้าย (ทั้งต้นทางและปลายทาง)

(2) การบริการที่ปลายทาง
1. ขนย้ายสิ่งของเมื่อถึงปลายทาง ขนย้ายเข้าที่กำหนด
2. แกะบรรจุภัณฑ์ ,ประกอบถอดชุดเฟอร์นิเจอร์สำนักงาน พร้อมจัดวางสิ่งของเข้าที่ตามแผนผัง หรือตามจุดที่ต้องการ
3. จัดเก็บวัสดุที่ใช้ในการแพคกี้งหีบห่อ,กล่องและอุปกรณ์การขนย้ายคืนให้เรียบร้อย หลังเสร็จการปฏิบัติงาน
(3) รายการที่ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการคิดค่าบริการเพิ่ม
(ตามความเหมาะสม)
1. การนำส่งในสถานที่ที่ยากแก่การขนย้ายเช่น รถหกล้อบรรทุกไม่สามารถเข้าถึง,บันไดแคบ,ไม่มีลิฟท์ (ต้องแบกขึ้น/ลงบันไดเกิน3 ชั้น) อนึ่งผู้ใช้บริการจะต้องอำนวยความสะดวกสถานที่สำหรับจอดรถที่ใช้ในการขนย้าย ทั้งต้นทางและปลายทาง
2. การขนย้ายตู้เซฟ,รื้อถอน,ดัดแปลง,
3. ค่าล่วงเวลา (หากเป็นการทำงานในวันหยุด การทำงานนอกวันที่กำหนดตามปกติ/จันทร์-เสาร์)

 


-หัวหน้าทีมขนย้าย : 150 บาท/คน/ชั่วโมง
-พนักงานขับรถและพนักงานขนย้าย : 70 บาท/คน/ชั่วโมง

4. ยกเว้นมีการระบุตกลงไว้ล่วงหน้า

หมาย เหตุ : ทางบริษัทฯมีบริการส่งกล่องสำหรับบรรจุสิ่งของต่างๆล่วงหน้าโดยไม่คิดค่าใช้ จ่ายเพิ่มและผู้รับบริการจะต้องคืนกล่องให้บริษัทฯ ภายใน 15 วันหลังจากเสร็จงาน อนึ่งในกรณีที่ผู้รับบริการเก็บกล่องไว้เกิน 10 ใบ ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิในการเก็บค่ามัดจำกล่องในราคาใบละ 40 บาท และจะคืนเงินค่ามัดจำหลังจากบริษัทได้รับกล่องคืนแล้ว

แบบประเมินราคาออนไลด์

 

แบบประเมินราคาออนไลด์

Required *

กรุณาระบุ ต้นทาง

  Refresh Captcha  
รหัสที่ท่านกรอกไม่ตรง
 

Last Updated on Sunday, 22 July 2012 23:50