โปรโมชั่นขนย้ายราคาถูก รถกระบะขนย้าย รถ6ล้อขนย้าย

โปรโมชั่นขนย้ายด้วยรถ6ล้อราคาถูก

  • PDF

โปรโมชั่นทูยู บริการขนย้ายภายในกรุงเทพฯราคาเดียว

ค่าบริการขนย้ายด้วยรถหกล้อ/เที่ยว  8,000 บาท (แปดพันบาทถ้วน)
ค่าบริการนี้รวม
- รถหกบรรทุกล้อสำหรับขนย้ายขนาดความยาว 5.5 เมตรขนย้าย 1 เที่ยว
- รถปิคอัพรับส่งพนักงานและอุปกรณ์แพคกิ้ง 1 คัน
- จัดให้มีหัวหน้าผู้ควบคุมงานที่มีประสบการณ์และเป็นมืออาชีพมาคอยประสานงานเพื่อให้มั่นใจว่าการขนย้าย
  จะเป็นไปด้วยความปลอดภัยและเป็นไปตามที่ตกลงกันไว้และนำมาซึ้งความพอใจสูงสุดของท่าน
- พนักงานขนย้ายที่มีประสบการณ์การขนย้ายโดยตรงและแต่งเครื่องแบบบริษัทฯทุกคน(1ทีม 5 คน)

Last Updated on Tuesday, 24 July 2012 23:41

โปรโมชั่นขนย้ายด้วยรถกระบะราคาถูก

  • PDF

โปรโมชั่นทูยู บริการขนย้ายภายในกรุงเทพฯราคาเดียว

ค่าบริการขนย้ายด้วยรถกระบะหลังคาสูง/เที่ยว  3,000 บาท (สามพันบาทถ้วน)
ค่าบริการนี้รวม
- รถกระบะบรรทุกติดหลังคาสูง 2 เมตร  ขนย้าย 1 เที่ยว
- จัดให้มีหัวหน้าผู้ควบคุมงานที่มีประสบการณ์และเป็นมืออาชีพมาคอยประสานงานเพื่อให้มั่นใจว่าการขนย้าย
  จะเป็นไปด้วยความปลอดภัยและเป็นไปตามที่ตกลงกันไว้และนำมาซึ้งความพอใจสูงสุดของท่าน
- พนักงานขนย้ายที่มีประสบการณ์การขนย้ายโดยตรงและแต่งเครื่องแบบบริษัทฯทุกคน(1ทีม 3 คน)
- กล่องบรรจุสิ่งของ/เอกสารและอื่นๆให้ยืมใช้โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายเพิ่ม
  (ในกรณีไม่คืนกล่อง)คิดค่าบริการกล่องใบละ 30 บาท )

Last Updated on Tuesday, 24 July 2012 23:42